Hamnen

För att våran gemensamma hamn ska fungera behövs det gemensamt arbete. Hamnfogdarna ansvarar för att arbetena blir utförda. Tanken är att alla ska hjälpas åt, dock inte sammtidigt.

Ni som känner att ni vill hjälpa till för att vi ska ha en trevlig och väl fungerande klubb anmäl ert intresse till hamnfogdarna.

Det finns en vatten mätare i hamnen för att du ska kunna se aktuellt vattenstånd. Om vattenståndet blir lågt finns det risk för grundstötning i hamnen. Tag därför för vana att titta på mätaren innan du går till din båt.

Nedan kommer vi att publiceras de jobb som ska göras härnäst.
Tag kontakt med Tony eller Christopher för att hjälpa till.