Förtöjning
Båtarnas förtöjning är en viktig sak. Det gäller inte bara Din egen båt utan även Dina klubbmedlemmars flytetyg. Dåliga förtöjningar kan bli ödesdigra vid en höststorm. Vi följer ”Försäkringsbolagens rekommendationer för förtöjning av fritidsbåtar” med några kompletteringar som finns specificerade i här.

Förtöjning med Y-bommar
 Förtöj båten enligt ett av alternativen som visas, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera).
Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med schackel, kaus och godkända gummidämpare av kraftig typ i rätt dimension i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning.
Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur ovan.
Om Y-bommarnas förtöjningsöglor sitter fel i förhållande till båtens knapar kontakta då hamnfogdarna för att se vad som kan göras.
Använd tillräckligt stora fendertar och minst 2 på varje sida.
Y-bommarna kan förses med tryckimpregnerat virke, typ altan, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Detta sker på båtägarens eget initiativ och bekostnad. För montagetips, se de redan utförda.


Förtöjning vid stolpe
Förtöj båten med linorna enligt samma princip som ett av alternativen för Y-bommar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera).
Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med schackel, kaus och godkända gummidämpare eller stålfjädrar av kraftig typ i rätt dimension i både för och akter. Dämparna/fjädrarna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Fjädrar måste finnas för att få ryckutjämning. Om spiralfjäder används måste denna säkras med kätting (bild I). 

Alla ska använda tillräckligt stora fendertar och minst 2 på ömse sidor om båten.
Schacklar ska användas ( bild II ). Ögonsplits ska förses med kaus ( bild III ).
Karbinhakar får inte användas ( bild IV ).

Endast tågvirke av långfibrig polyester eller polyamid ska användas, bytes var fjärde år se tabell nedan. Tågvirke av polypropylen får ej användas ( blått tågvirke ).

Om något är oklart, tag kontakt med någon av hamnfogdarna, se under styrelsen för telefonnummer.

TÄNK PÅ ATT FÖRTÖJA SÅ ATT INTE DIN BÅT KAN SKADA ANDRA BÅTAR. FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM.

REKOMMENDATIONSTABELL
för tågvirke av långfibrig Polyester

BÅTEN                    TÅGVIRKE
Vikt ca: ton               Långfibrig polyester
0,2 ton                       12mm
0,5 ton                       14mm
1 ton                           16mm
2 ton                           18mm
3 ton                           20mm
4-6 ton                       22mm

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA FÖRTÖJNINGSANVISNINGARNA MEDFÖR ATT DU EFTER PÅSTÖTNING FÅR BEKOSTA DE ÅTGÄRDER KLUBBEN VIDTAR FÖR JUST DIN BÅT.