Om Klubben

HÖLÖ Båtklubb är en ideell förening med ca. 110 medlemmar. Sällskapet bildades 18 Maj 1964 och har således fyllt 50 år!

HÖLÖ Båtklubb arrenderar marken och rätten att disponera vattnet för bryggor av Hölö-Mörkö kommundel, Södertälje kommun. HÖLÖ Båtklubb kontrakt löper på 10 år.

HÖLÖ Båtklubb är ansluten till det regionala båtförbundet Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) som företräder den s.k. främjandesidan d.v.s. bedriver verksamhet som främjar ett sunt och aktivt båtliv. SKBF är i sin tur anslutna till riksförbundet Svenska Båtunionen.

HÖLÖ Båtklubbs Sällskap har en styrelse på 5 personer som utses av årsmötet. HÖLÖ Båtklubb har ett allmänt medlemsmöte per år, årsmötet hålls i mars/april. Informationen till medlemmarna sker dels genom utskick i samband med räkningsutskick under våren (april-maj) och dels genom meddelanden på anslagstavlan i klubbhuset samt på denna hemsida.

Inom hamnområdet finns ett mindre klubbhus.
Hamnen har plats för c:a 100 båtar. Båtbeståndet består av motorbåtar varav ca: en fjärdedel är övernattningsbara. Fördelningen har successivt gått mot större andel övernattningsbara båtar.

Hamnen har plats för c:a 100 båtar. Båtbeståndet består av motorbåtar varav ca: en fjärdedel är övernattningsbara. Fördelningen har successivt gått mot större andel övernattningsbara båtar.

Klubben äger bryggor och övriga anläggningar inom klubbområdet.

Hamnen sköts av två stycken hamnfogdar.

Dessa ansvarar för ordningen i hamnen samt tillsammans med bryggansvarige ledamot fördelning av hamnplatserna och kassören för administrationen som krävs för att hamnen skall fungera.

Hamnfogdarna ansvarar för allt underhåll och nybyggnad på hamnanläggningar och byggnader.Lämna ett svarKlicka här för att avbryta svar.Du måste vara inloggad för att kunna posta kommentarer.