Sjösättning 2019
Lördag den 4:e maj med start kl 08:00.
Kom i tid och var väl förberedda, för när vi väl börjar går det fort.

ARBETSDAG 27 april
Hej, nu är det dags för en arbetsdag och vad vi vill åstadkomma under dagen är:

  •  Allmän upprensning, krattning, slyröjning och skräpborttagning.
  • Elen på bryggorna ska gås igenom, så finns det någon  elektriker som är villig att ställa upp så skulle det uppskattas.
  • Vi ska göra underhåll på y-bommar som att montera på sprintar och skruva fast fästen som har lossnat under vintern.
  • Byte av ponton på bastuflotten så den inte sjunker.

Vi kommer dela upp dagen i två delar, pass 1 mellan 9 - 12 och
pass 2 mellan 13-16.


Anmäl er till Tony Skillinghaug på 070-88 38 761.
Ta gärna med krattor/räfsor, sekatörer och andra lämpliga verktyg så går det fortare att få jobbet gjort.
 
Klubben fixar fika.
Välkomna!