Arbetsdag lördag den 16e juni
klockan 08:00
Gå gärna in på Facebook under evenemang och anmäl er. Alternativt kontakta någon av hamnfogdarna.

Arbetsdag lördag den 16e juni
klockan 08:00
Gå gärna in på Facebook under evenemang och anmäl er. Alternativt kontakta någon av hamnfogdarna.

Sjösättning 2018
Lördag den 5:e maj med start kl 08:00.
Kom i tid och var väl förberedda, för när vi väl börjar går det fort.

Sjösättning 2018
Lördag den 5:e maj med start kl 08:00.

Kom i tid och var väl förberedda, för när vi väl börjar går det fort.

Arbetsdag lördag den
7:e april
klockan 08:00

Gå gärna in på Facebook under evenemang och anmäl er. Alternativt kontakta någon av hamnfogdarna.

Årsmötet Lördag den 10:e mars
Årsmötet blev en hyfsat välbesökt tillställning med mycket diskutioner om planerade arbeten i hamnen.
Styrelsen tackar alla som togs sig tid att komma på årsmötet. Utan er medverkan blir det ingen utveckling av båtklubben.

Tack
Styrelsen

Kom ihåg att närvara på årsmötet den 10 mars kl 13:00 i Wij gammelgård, Hölö.
Det är genom att vara närvarande som ni kan få Era frågor och funderingar hörda.


Välkomna
Styrelsen

ÅRSMÖTE
När: Lördag den 10 mars kl 13:00
Var: Wij Gammelgård