En familjär båtklubb vid Åbynäs. Vill du bli medlem eller få tag i oss skicka ett mail till: info@holobk.se. Vi finns nu även på Facebook!

Kom ihåg att på onsdag den 15 april kan ni få er båt undersökt för bottenfärg.

Vi kan nu erbjuda er som vill "två stegs " metod.
Vi låter skanna av båtens bottenfärg för att se vad som kan finnas i den. Har den olagliga substanser, ja då är det borttagning som gäller. Detta kostar dig som båtägare ca 4-500 kr. Klubben tar övriga kostnader. Detta kan med fördel göras innan sjösättning.
Vi har fått pris från Ecobläster. De tar 500 kr per fot båt. Det betyder att en 25 fots båt kostar 12 500 kr att blästra. Du som båtägare får åka med avfallet till Tveta för deponering. Vårt förslag är att detta kan göras till hösten vid båtupptagningen.
Jag vet inte i nuläget när skanningen görs, men anmälan kan göras från och med nu och fram till och med 15 april.
OM någon vill ha sin båt blästrat nu på våren, ta kontakt med någon av hamnfogdarna omgående. Det är trångt i orderböckerna hos Ecobäster.

Arbetsdag i hamnen Lördag den 18 april mellan 09:00 till 14:00
Att göra:
Laga B bryggans bomfästen och skador på virke
Laga A bryggan
Olja in bägge bryggorna
Ny förtöjning bastun
Trädfällning
 
Anmäl er till styrelsen
 
Välkomna
Styrelsen

Här kommer handlingarna till Årsmötet. Årsmötesprotokoll, Styrelsens årsberättelse, Budget, Bokslutsrapport och revisionsrapport. Läs och begrunda och har ni funderingar eller synpunkter, hör av er.
Genom att trycka på knappen här nedan, kan ni genom att skicka en email till HBK antingen godkänna alla handlingar, eller skriva en kommentar på den handling som du vill ha ändring i.

Styrelsen

ÅRSMÖTE PÅ PAPPER - inget årsmöte hålls på Wij Gammelgård lördag den 21:a mars!
Hölö båtklubb följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Coronaviruset och genomför INTE årsmötet på Wij gammelgård nu på lördag den 21:a mars.

Vi kommer att hålla vårt årsmöte på papper och inte träffas. Det betyder att styrelsen skriver ett årsmötesprotokoll och lägger ut här på vår hemsida och på Facebook.
Om du som medlem inte har några synpunkter på protokollet, då behöver du inte göra nåt. Har du synpunkter då kontaktar du styrelsen och delger dem dina synpunkter.

VIKTIGT! Om du som medlem inte godkänner detta förfarande, utan vill ha stämma, då måste du säga till någon i styrelsen.

Detta förfarande görs i många föreningar i dagsläget med rådande situation!

Vad gäller den nya medlemsansökan och försäkran om bottenfärg kommer vi att komma ut med mer information. Kolla här på hemsidan såväl som på Facebook regelbundet så ni vet vad som gäller!.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen


 

KALLELSE  till Hölö Båtklubbs årsmöte
Plats: på papper Wij Gammelgård Datum: lördagen den 21/3 2020.
Tid kl. 12.00 - ca 14.00 inkl kaffe efter mötet.

Dagordning
1.  Mötets öppnande
2.  Godkännande av dagordning
3.  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4.  Val av mötesfunktionärer  a/ Ordförande  b/ Sekreterare                      c/ Protokolljusterare
5.  Styrelsens årsberättelse
6.  Miljöfrågor, Genomgång av utfasning av TBT bottenfärger och miljöförvaltningens krav. (se information längre ner i detta dokument).
7.  Inkomna skrivelser och rapporter
8.  Revisorernas berättelse
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen
10.Val till styrelse och andra funktionärer
·         Val av kassör för 2 år                                             Daniel Lindström
·         Val av styrelsesuppleant för 1 år                            Johan Nunjes
·         Val av 2 revisorer för 1 år                                      Sören Jonsson, Anita Wall
·         Val av valberedningskommitté, 2 pers, 1 år          Rasmus Thomsen, ?
·         Val av ombud till Wij G.gårds årssammanträde    Lars Nordström
·         Val av miljöombud                                                 Nicklas Kamperhaug
·         Val av 2 hamnfogdar för två år                              Tony Skillinghaug, Christoper Forsbäck
 
11.Fastställande av följande avgifter för 2020
     a/ Bryggplatser: A <2.4m 1350 kr, B 2,5m 1450 kr, C 3,0m 1550 kr, D 3,5m 1700 kr, E 4,0m 1850 kr
     b/ Medlems- 600 kr c/ Inträdesavgift  500 kr  d/ Bojplats 1000 kr e/ Släpjolle- 100 kr
     f/ Nyckeldep. 400 kr g/ Nyckelaktivering 500 kr
     h/ båtuppläggningsplats, vinter 250 kr/båt i/ trailerplats, sommar 150 kr/trailer
12.Fastställande av kostnadsersättningar
     Ordförande, Kassör, Bryggplatsansvarig, och Hamnfogdar, 999 kr+100 kr/mån teleersättning     Valberedare 100 kr/mån teleersättning
     Arbete i hamnen 50 kr/tim, Styrelsemöte 150 kr/möte
13.Planer för utveckling av hamnområde (läggs ut på hemsidan och på Facebook sidan innan mötet)
14.Fastställande av budget för 2020 (läggs ut på hemsidan och på Facebook sidan innan mötet)
15.Övriga frågor
16.Avslutning
 
STYRELSEN
 
Vänligen anmäl ert deltagande till info@holobk.se, eller någon i styrelsen, senast den 1 mars
 
 
 
Hölö BKs hemsida har adress ”www.holobk.se”. Vi finns också på facebook under namnet "Hölö båtklubb" följ oss även där. Övriga handlingar till årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan och på Facebook sidan.
 

VIKTIGT !!
Samtliga medlemmar måste fylla i ny medlemsansökan. Anledningen till detta är först och främst att Båtklubben måste få information om den båt/båtar som du äger och vilken bottenfärg de har. Detta är krav från Miljöförvaltningen. Vi måste dessutom få din försäkran, på heder och samvete, vilken bottenfärg du har. Båtar som har bottenfärg med TBT måste saneras innan sjösättningen till 2021!! Är du minsta osäker på om din båt har underliggande lager av TNT måste din båt saneras.
Vi behöver som klubb också ha både mobilnr och din mailadress eftersom vi kommer framgent att kommunicera digitalt med våra medlemmar.
Du måste lämna in denna nya medlemsansökan med ALLA uppgifter ifyllda innan sjösättningen i vår.
Vi kommer att gå igenom detta på årsmötet.

 
Nedan kommer utdrag ur vår hamnrelgemente:
·        Alla båtar ska vara förtöjda så att de ej skadas eller skadar andra båtar eller brygga. Båtar får ej ligga kvar vid bryggan efter 30/11.
 
·        Alla båtägare ska ha ansvarsförsäkring på båt som ligger i Hölö båtklubbs hamn eller på uppläggningsplatts.
 
·        Kopia på försäkringsbesked för båtar i HBKs hamn ska inskickas till kassören. När detta är gjort och betalning för plats skett kommer bricka till bryggrindarna att aktiveras.
 
Den som inte betalar sin avgift innan sjösättning, får sin nyckel avaktiverad.
 
Väl mött
Styrelsen