En familjär båtklubb vid Åbynäs. Vill du bli medlem eller få tag i oss skicka ett mail till: info@holobk.se. Vi finns nu även på Facebook!

Kom ihåg att närvara på årsmötet den 10 mars kl 13:00 i Wij gammelgård, Hölö.
Det är genom att vara närvarande som ni kan få Era frågor och funderingar hörda.


Välkomna
Styrelsen